Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Elipsė Visi terminai

kurios nors sakinio dalies (dažniausiai veiksnio ar tarinio) praleidimas, pvz.:
Nuo tavo rankų – meilė ir švelnumas.
Nuo vyturio pilkų sparnų – aušra. (Just. Marcinkevičius)