Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Epifora Visi terminai

žodžių ar jų junginių pakartojimas sakinio, eilutės ar posmo pabaigoje, pvz.:
Tai buvo septintą valandą ryto,
lygiai septintą valandą ryto
ir nelygiai septintą valandą ryto,
lygiai nelygų rytą
ir lygiai septintą valandą ryto. (A. Mackus)