Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Anafora Visi terminai

žodžių ar jų junginių pakartojimas sakinių, eilučių, posmų pradžioje, pvz.:
Kiekvienas augalas į saulę stiebias,
Kiekvienas gyvis ją pajusti geidžia. (V. Mykolaitis-Putinas)