Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Telefono žinučių tautosaka Visi terminai

pagal apimtį sietina su trumpaisiais pasakymais, o žanriniu atžvilgiu gana marga. Pagal funkciją – tai šiuolaikinio jaunimo bendravimas. Pasak G. Skabeikytės-Kazlauskienės, vienos žinutės skirtos simpatijai ar meilės jausmui išreikšti, kitomis norima paerzinti, trečiosios – apgaulingosios (iš pradžios pasirodo klaidinanti frazės dalis, o pabaigos žodžiais apverčiama frazė į nekaltą teiginį). Dalis žinučių – labai trumpi anekdotai, dar kita – šiuolaikiškos patarlės. Savitą sluoksnį sudaro žinutės, siunčiamos kaip šventiniai pasveikinimai. Tyrinėtoja išskiria dviejų modelių žinutes: meilingąsias ir šelmiškas. Pirmosios artimos atminimų poezijai, jose jaunuolių tarpusavio trauka įgyja sudvasintos meilės pavidalą, o šelmiškosios artimos karnavalinės kultūros atmosferai, ryškina kūniškąjį aspektą.