Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Vestuvių laikraščiai Visi terminai

pradėjo plisti mūsų krašte paskutiniaisiais XX a. dešimtmečiais. Tai gana mėgėjiška kūryba, mažai tetyrinėta. Ryškėja kai kurios tradicijos, ypač tekstų tematikoje, stilistikoje, žanruose. Vyrauja humoristinio pobūdžio pakili retorika. Pavyzdžiui, Skaistybės ir ištikimybės aukščiausios tarybos įsakymu rašoma, jog ji nutarė „už nuopelnus vystant jungtuvių meną, karštą abipusę meilę, siekiant išvengti greitos neištikimybė tikslinga: 1. Suteikti du neeilinius medaus mėnesius. 2. Grįžus iš jų suteikti dekretines atostogas. Pirmininkas – Šalta Kaldra, sekretorė – Kieta Pagalvė“. Laikraščiuose publikuojami 10 vyro įsakymų žmonai, 10 žmonos įsakymų vyrui, pateikiamos ištraukos iš „Moralinio kodekso“, „Baudžiamojo kodekso“, sudaromas „Gyvenimo planas“, pridedami „Praktiški patarimai“ ir t. t. Vyrauja gerokai sutirštintas žemasis stilius.