Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Sveikinimai Visi terminai

poetiniai eiliuoti, rečiau proziniai tekstai, platinami rašytiniu pavidalu per atvirukus, stambesnes kompozicijas, o taip pat perduodami SMS žinutėmis per radijo, televizijos laidas, per spaudą. Šiais tekstais perduodami adresatui gražūs palinkėjimai, išreiškiami jausmai ir kt. Sveikinimo progos įvairios: gimtadieniai, metinės šventės (Kalėdos, Naujieji metai, Velykos), profesinės šventės, vestuvės ir pan. Šioje kūryboje daug spontaniškos retorikos, vyrauja poetiškas gražbyliavimas. Pavyzdžiui – trumpas pasveikinimas: Su Mokytojo diena! Palaimos širdyje, džiaugsmo kibirkštėlių akyse, draugiškumo, supratimo ir žmogiškumo aplink Jus! Sveikinimas gali būti ir žymiai ilgesnis: Auksiniu variu nuliepsnojo Rugsėjai, baltu žiedlapių nuometu nužydėjo gegužiai. Kas suskaičiuos, kiek kartų savo gerų akių spindesiu ir nuoširdžiu patikimu žodžiu džiovinote nevilties ir skausmo ašaras, braukėte ir taisėte sąsiuviniuose ir likimuose klaidas, pati sau įsakydama nepavargti ir nepalūžti. Mokėte suprasti, kokia dosni ir beribė žmogaus širdis, koks sudėtingas kelias į Pažinimą – savęs ir kito. Ačiū už Jūsų neįkainojamas širdies dovanas. Būkite laiminga! Paprastesni, trumpesni tekstai greičiau tampa pakartojami, o ilgesni išlaiko sveikinimų tradiciją pagrindiniais prasminiais, emociniais akcentais, pasikartojančiais įvaizdžiais, struktūriniais rėmais, stilistika.