Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Antkapių užrašai (epitafijos) Visi terminai

tekstai, rašomi ant mirusio žmogaus paminklo. Šio žanro ištakos siekia antikos laikus. Dauguma mūsų krašte vyraujančių šio žanro užrašų yra labai trumpi, kaip antai A†A / Čia ilsisi NN, / miręs ... metais. Vietoj čia ilsisi būna ilsėkis ramybėje, brangi mamyte ir t. t. Po to būna užrašyta, kieno šie palinkėjimai: Liūdi dukra; Liūdi šeima ir pan. Esti ir ilgesnių tekstų, ryškiau atskleidžiančių artimųjų jausmus, kaip antai: Tragiškai žuvęs NN. Žiauri mirtis išplėšė iš mūsų tarpo. Mūsų širdyse likai amžinai; Gyvybė užgeso, o meilė ir darbai visad gyvi; NN poilsio vieta, čia kelionės uostas, vargų pabaiga ir kt.