Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Užgavėnių persirengėlių kalbos Visi terminai

vaidybinių renginių svarbi dalis. Vaidybinių elementų yra įsiterpę į įvairias švenčių ceremonijas. Jų yra ir vestuvėse („netikri jaunieji“), ir Sekminėse (vedybų imitacija), ir Trijų karalių, Velykų nakties eisenose. Vieni vaidinimai būdavo be žodžių, gryna pantomima, kituose nuskambėdavo viena kita frazė, šūksniai. O Užgavėnių persirengėlius lydėdavo raiškūs gražbyliavimai. Vieni apsimesdavo pirkliais. Žodžių tekstai, kalbos tarp šeimininkų ir atėjusių dažnai esti improvizacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, į kamantinėjimus, kas jie tokie, „pirkliai“ atsako juokais: Mes vargšai, iš Nugnybto žemės, iš anapus širšės, už dviejų nedėlių. Mano vards kaip daržinės ards, o pavardė kaip daržinė. Girdavo jie humoristiškai ir savo prekę – „arklį“: Mūsų kumelikė labai gerai mato: ji su viena akimi mato kiti dvi Ji yra labai sveika ir greita: su adyta pro mietą kaip šaute prašauna. Panašiai vaikščiojantys „veng­rai-gydytojai“ girdavo savo vaistus.