Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Piršlio teismo parodija Visi terminai

savita vestuvių ceremonija, apipinta ryškiu gražbyliavimu. Šia ceremonija, skirta imituoti melagio piršlio teismą, pasišaipoma ir iš oficialių teismų. Per vestuves būdavo skaitomas piršlio pakorimo dekretas. Tai kaltinamasis nuosprendis ir paties piršlio „palikimo“ – liekančio kūno – dalybų paskelbimas. Dekrete susipynę įvairūs motyvai: iš melų pasakų, humoristinių dainų, pseudoistorinių šaltinių ir t. t. Pavyzdžiui, čia paminėjus Zigmanto trečiojo neva 1604 m. įtvirtintą nuostatą bausti melagius, vardijamos komiškos procedūros piršliui: „ant karšto pečiaus palaipinus, sušaldyti, arba ant švento Jono ledų malkų sukrauti ir sudeginti“ ir t. t. Šitokiame dekrete absurdiško prasimanymo su kaupu. Šaipomasi, kaip dalinti piršlio kūną, šaipomasi ir iš dekretą pasirašiusiųjų pavardžių. Tokie juokavimo protrūkiai tapdavo atsvara vestuvių sentimentalumams ir grauduliui.