Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Pasakos be galo Visi terminai

(arba nuobodulio pasakos), savitos trumpos pasakėlės, sudarytos dažniausiai iš vieno motyvo, kurį galima kartoti kiek nori. Motyvas neišplėtotas, apimantis tik vieną veiksmą ar situaciją. Pasakos pradžią ir pabaigą jungia žodis arba sakinys, kartais – tik ritmas, kuris leidžia pasakotojui pradėti pasaką iš naujo. Pasakomis be galo stengiamasi sukelti vaikams nuobodulį, kad jie liautųsi prašę pasakų.