Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Formulinės (arba grandininės) pasakos Visi terminai

kūriniai, išsiskiriantys tam tikrų žodinių konstrukcijų, arba formulių, kartojimu. Kaskart pakartojant įvedamas naujas veikėjas, aplinkybė ar detalė. Dažniausiai sekama apie įvairius gyvulių, paukščių ar žvėrių nuotykius, fantastinius įvykius. Paprastai menkos ir visiškai nereikšmingos priežastys sukelia nesibaigiančią dramatiškų įvykių ir komiškų pasekmių virtinę. Įvykiai perdėti, paradoksalūs, dažnai nelogiški. Nuolatinis formulių kartojimas pasaką paverčia savotiška tirada, tačiau lemia ir jos išbaigtumą bei darną.