Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Novelinės pasakos Visi terminai

kūriniai, pasakojantys apie gana nekasdieniškus, nepaprastus, bet ne stebuk­lingus ar antgamtiškus, nuotykius. ∆ herojai gyvena realiame pasaulyje, čia susidurdami su įvairiais netikėtumais, neįtikėtinais sutapimais, atsitiktinumais. Šių pasakų tikroviškumas ir buitiškumas daugiausia pasireiškia vaizduojant konkrečias gyvenimo sąlygas, veiksmo aplinkybes. ∆ veikėjai yra paprasti žmonės, pasakose nurodoma skirtinga socialinė jų padėtis. Savo kilme šios pasakos yra vėlyvesnės, į liaudišką tradiciją greičiausiai atėjusios iš rašytinių šaltinių.