Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Nenorminė poetinė leksika Visi terminai

žodžių grupės, vartojamos grožinėje lit-roje teksto ekspresijai sustiprinti, istoriniam, socialiniam koloritui pabrėžti ir pan.