Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Hiperbolė Visi terminai

vaizduojamo daikto ar reiškinio, ku­rios nors ypatybės padidinimas, pvz., pasakyme mirti iš juoko, patarlėje geras artojas ir žąsinu paaria. ∆ dažnai sudaro ne atskira frazė, o didesnė teksto atkarpa (pvz., dvariškių puotos aprašymas K. Donelaičio Metuose).