Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Erzinimai Visi terminai

erzinimais pašiepimais išreiškiamas piktumas, panieka, kartais tiesiog žaismingai improvizuojama. Vaikai erzina ar pašiepia vieni kitus, kartais „paerzina“ ir gyvūnus (Gandrai gandrai, ga ga ga, tavo pati ragana...). Pasišaipoma ir iš svetimos kalbos, iš pastangų kalbėti svetima kalba (vokiečių k.: Vienas ein, devyni nein; „lenkavimas“: Puidu, puidu pžez kelmyną – paleciala pempė...). Gausią erzinimų grupę sudaro pasišaipymai iš vardų (Vincuk, insuk, insuk ir paleisk; Mare, Mare, tavo vyrą karia!). ∆ paprastai garsiai šaukia arba dainuoja vienas erzintojas ar visa grupė, tekstas neretai palydimas judesiais. Ilgesnieji (ne vienos frazės) erzinimai bei pašiepimai ritmiški, juose akivaizdu tendencija rimuoti. Erzinimai yra pereinamasis reiškinys tarp sakytinės ir dainuojamosios tautosakos. Trumpi erzinimai kai kada priartėja prie patarlių ir priežodžių.