Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Atvirkštinė kalba Visi terminai

savotiškas kalbos žaidimas, kalbėjimo būdas, kai, norint paslėpti prasmę, skiemenys sukeičiami vietomis (Tu kur karva vaibu gaišęspra? – „Kur tu vakar buvai pragaišęs?“) arba kai prieš kiekvieną skiemenį kartojamas tas pats papildomas garsų junginys (Kerbėkergo kerkiškerkis kerper kerdirkervokerną, kernuokergas, kerbe keržiukerpokerno – „Bėgo kiškis per dirvoną, nuogas, be žiupono“). Savo garsine išraiška ∆ gerokai primena greitakalbes.