Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Garsų pamėgdžiojimai Visi terminai

trumpi, kartais eiliuoti kūrinėliai, kuriais, išlaikant atitinkamus sąskambius, imituojami įvairių gyvūnų balsai, taip pat darbo įrankių, muzikos instrumentų, gaminamų valgių ir pan. skleidžiami garsai (pempės rykavimas: Gyvi, gyvi!; kūlimas penkiese: Pats su pačia, / duktė trečia, / vienas sūnus / ir piemenė). Manoma, kad tai labai senas ištakas turinti liaudies kūryba. ∆ ekspresyvūs ir dinamiški; jų fonetikai būdinga garsų pakartojimai, gausu asonansų ir aliteracijų; daug garsažodžių, ištiktukų, kreipinių pakartojimų; kartais pamėgdžiojimai ne sakomi, o išdainuojami.