Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Keiksmai Visi terminai

ekspresyvios formulės, kuriomis reiškiama neigiamos emocijos, įtūžis, nepalankumas (kartais – nuostaba ar net pasigėrėjimas). ∆ arba išliejama emocinė įtampa (adresato nėra), arba jis skiriamas kitam asmeniui. Kam nors adresuojami ∆ dažniausiai turi pikto linkėjimo (nebūtinai realaus) formą: Suk tave devynios! Kad tu pasiustum! O kad tave paralis sutrauktų! Itin ekspresyvūs, su aiškiai išreikštu pikto linkėjimu ∆ vadinami prakeiksmais (Kad tavo kaulus varnos išnešiotų!). Prie keiksmų šliejasi ir grasinimai, atviri (Kaip duosiu, šlapia vieta liks!) arba netiesioginiai (Žiūrėk, kad ant stogo raudonas gaidys neužgiedotų; Pasilik sau ant pazvanų!). Būdinga trumpos, lakoniškos formuluotės (Kad tave skradžiai!). Keiksmuose gausu mitinių būtybių įvardijimo, taip pat ir eufemistinio. Eufemizmais pašvelninamos ir drastiškos, vulgarios keiksmų formulės. Yra ir juokaujamų ∆ (Kad tave zuikiai užbadytų!).