Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Galvosūkiai Visi terminai

galvosūkiams būdinga aiškiai įvardijama sąlyga – tam tikra situacija – ir po to keliamas klausimas. Galvosūkiai būna žodiniai ir grafiniai (piešiami). Pastarieji peržengia trumpiesiems pasakymams priklausančio žanro, ir apskritai sakytinės tautosakos, ribas. Sprendžiant žodinius galvosūkius neretai tenka paskaičiuoti: Mes trys, jūs trys; mudu du, judu du, tu bei aš. Kiek tai? – Dvylika. Tačiau daug ir tokių galvosūkių, kuriuos menant pakanka nestandartinio, kūrybingo mąstymo, sugebėjimo įžvelgti netikėtus rakursus: Ant stogo buvo šešios varnos. Medžiotojas nušovė vieną. Kiek varnų liko? – Nė vienos.