Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Sinestezija Visi terminai

skirtingų pojūčių pateikimas viename metaforiniame junginyje. Sinestezijos pavyzdžių gausu H. Radausko poezijoje (pvz., „Vanduo apsirengė melodija kuklia, / Pabudusi šviesa į šaltą srovę metės“).