Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Katachrezė Visi terminai

žodžių, siejančių objektyviai nesuderinamas tikrovės sritis, gretinimas (S. Gedos „Be žado šlama žydintis akmuo“).