Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Literatūros srovė Visi terminai

lit-ros krypties viduje funkcionuojanti smulkesnė atšaka (kūrėjų grupės susitelkimas ir veržlesnis savitesnių estetinių principų demonstravimas). Kartais viena kryptis aprėpia daug įvairių srovių: XX a. pr. viena po kitos atsiradusios futurizmo, ekspresionizmo, dadaizmo, konstruktyvizmo, imažizmo, siurrealizmo srovės priklauso tai pačiai modernizmo (konkrečiau – avangardizmo) krypčiai.Terminas ∆ kartais vartojamas vietoj literatūros krypties.