Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Dilogija Visi terminai

dviejų draminių ar stambiosios prozos kūrinių grupė, kurių kiekviena dalis turi atskirą pavadinimą, o kartais – ir abi dalis jungiantį pavadinimą. ∆ galėtume laikyti B. Pūkelevičiūtės romanus Aštuoni lapai ir Devintas lapas.