Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Interpretacija Visi terminai

(lot. interpretatio – aiškinimas), teksto prasmės aiškinimas, komentavimas. Kiekviena ∆ yra paremta perspektyvos perkėlimo principu (kai tekstas rašomas iš autoriaus perspektyvos, o suprantamas iš skaitytojo perspektyvos), bet tai nėra visiškai subjektyvi veikla. Lit-ros kūrinio prasmė randasi kaip teksto ir skaitytojo sąmonės sąveikos rezultatas. Interpretatoriaus subjektyvumą riboja teksto duomenys. Kita vertus, ∆ svarbus ir socia­linis, istorinis, biografinis kontekstas, padedantis suvokti kūrinio visumos prasmę.