Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Asonansas Visi terminai

vienodų ar to paties tipo balsių tikslingas pakartojimas, pvz., „Supasi, supasi lapai nubudinti“ (B. Sruoga). Aliteracija ir asonansas dažnai vartojami kartu, pvz., „M?lėlynų melodijų melai“ (H. Radauskas).