Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Aliteracija Visi terminai

raiškus, tikslingas priebalsių pakartojimas nedidelėse teksto atkarpose, pvz., „mėnulio žalias obuolys“ (A. Marčėnas).