Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Strofa Visi terminai

pasikartojantis eilučių derinys, pasižymintis metro, intonacijos bei sintaksės vienove. Paprastai viena ∆ nuo kitos atskiriamos grafiškai (tarpu). ∆ rūšys skiriamos pagal ją sudarančių eilučių skaičių, pvz., distichas (dvieilis), tercetas (trieilis), katrenas (ketureilis), kvintilė (penkiaeilis), sestetas (šešiaeilis) ir t. t. ∆ variantai skiriami pagal rimavimo būdus.