Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Terminai

Eilėdara Visi terminai

eiliuotos kalbos garsinė sandara ir ją tyrinėjanti poetikos šaka. Eilėdaroje išskiriami ir akcentuojami tie kalbos organizavimo elementai, kurie skiria eiliuotą kalbą nuo prozinės kalbos ir kitų kalbos vartojimo sričių.