Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10

Sakmių ir legendų prasmės Visos temos

Mąstyk ir kurk

Interpretuok ir vertink

Sužinok ir pasitikrink