Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 181

181Klausimas

Žvaigždutėmis pažymėtais skyrybos ženklais yra išskirtos aiškinamosios sakinio dalys. Paaiškinkite, kas skiriama kitais skyrybos ženklais.

Ašalutinis sakinys Bkreipinys Cvienarūšės sakinio dalys Dsujungiamojo sakinio dėmenys Eišplėstinė dalyvinė aplinkybė Fišskirtiniai priedėliai Gišplėstinės pusdalyvinės aplinkybės Hišskirtiniai priedėliai Iįterpinys Jsujungiamojo sakinio dėmenys Kpraleidimas Lišplėstinis derinamasis pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio Mbejungtukių sakinių dėmenys Nkelios aiškinamosios sakinio dalys jo gale po apibendrinamojo žodžio Osudėtinio mišriojo sakinio bejungtukiai dėmenys Pišplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio Qtiesioginė kalba po autoriaus žodžių

Tėviškėje,* prie pat senosios sodybos,* stūksojo giraitė,1 kurioje puikavosi stambių medžių pulkelis. K. Inč.


1 -