Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 88

88Klausimas

Pabraukite vienarūšes sakinio dalis.

Kai židinys išsikūreno, išėjau į lauką, stoviniavau dulksnoje, per tamsą nieko nemačiau, tik ant kalnelio tolyje kaip vilko akis žiburiavo kaimyno Albino Petrušaičio langas. (B. Rdz.)