Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 76

76Klausimas

Nurodykite, kurie paryškintieji žodžiai yra įterpiniai ir kuo sakinyje eina kiti juodžiau išspausdinti žodžiai.

1. Armonika, be abejo, brangus daiktas. (Vyt. Rč.)

2. Skrisk, popierini paukšti, nematomų vėjų taku. (J. Vč.)

3. Šiandien, atrodo, karšta diena bus. (P. Vč.)

4. Vežėjas, sėdintis ant pasostės, žiūri atsgręžęs į Tvirbutą. (P. D.)

5. Paskutinius dėdės Antano žodžius mes, žinoma, praleidome negirdomis. (V. D.)

6. Bet gyvenimas eina į priekį, nebeužtvenksi upės bėgimo, anot poeto. (E. Mk.)

7. Brolienė, jaunoji šeimininkė, jau kitos rūšies moteris. (I. S.)

8. Namas, kuriame gyvenau, stovėjo galu į gatvę. (R. L.)

9. Tavo darbai, žmonių nuomone, irgi rimtam vyrui ne visada dera. (V. K.)

10. Pasak mano tėvo, seniau Niūronių kaimas buvo gyvenamas beveik vienų Biliūnų, Rudokų ir Janukėnų. (Ant. B.)