Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 177

177Klausimas

Nurodykite, kurie paryškintieji žodžiai yra kreipiniai ir kuo sakinyje eina kiti juodžiau išspausdinti žodžiai?

1. Bitė, žmogau, protingesnė už kitą vyrą. (V. K.)

2. Dukrele, tave aš ežiui pažadėjau. (P. C.)

3. Motina, pamačiusi seniai beregėtą sūnų, didžiai prasidžiugo<...>. (M. V.)

4. O jam, Kazimierui, ar nereikia dirbti?

5. Pasakyk, kas pasaulyje laimingiausias? (J. Dg.)

6. Nesąmones kalbi, drauguži mano! (J. G.)

7. Žlobas, bėglių vadeiva, įsakė Mikniui bėgti pirmam. (K. S.)