Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 169

169Klausimas

Sugrąžinkite į sakinius išplėstines dalyvines, pusdalyvines ir padalyvines aplinkybes, jas išskirkite ir padėkite sakiniuose visus praleistus skyrybos ženklus.

1. Kaimynė__________verkė pasikūkčiodama, o Mockienė – ne. (R. G.)

2. ___________karkvabalis užuodė svaigų kvapą. (V. V. L.)

3. Pagaliau parėjo Jonas ir______________ėmė skaityti. (Š. R.)

4. _________________tyli nurimus gamta. (V. M.-P.)

5. Anskis______________nuėjo brolių ieškoti. (I. S.)

6. _______________reikia iš toli žiūrėti. (R. B.)

7. _____________rotušės bokšto laikrodis išmušė keturias. (B Bv.)

8. ________________ jie nusiavė batus. (P. C.)

9. ______________paukštelis nusklendžia ant ganyklos žolyno. (A. P.)

10. Vilkai susimetė į krūvą ir______________nuspūdino atgal į mišką. (V. Ž.)