Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 158158Klausimas

Žvaigždutėmis pažymėtais skyrybos ženklais yra atskirtos vienarūšės sakinio dalys. Paaiškinkite, kas dar skiriama tuose pačiuose sakiniuose.

Ašalutinis sakinysBišplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžioCįterpinysDišplėstinė dalyvinė aplinkybė; aiškinamoji sakinio dalisEsujungiamojo sakinio dėmenys
A šalutinis sakinysB išplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžioC įterpinysD išplėstinė dalyvinė aplinkybė; aiškinamoji sakinio dalisE sujungiamojo sakinio dėmenys
Tuo tarpu jų burlaivis sudrebėjo,* susiūbavo ir,[2] matyt,[3] atsiplėšė nuo seklumos. K. S. Po to, kai jie pavirto medžiais, 17 K. S.. 1 -