Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 158158Klausimas

Žvaigždutėmis pažymėtais skyrybos ženklais yra atskirtos vienarūšės sakinio dalys. Paaiškinkite, kas dar skiriama tuose pačiuose sakiniuose.

Asujungiamojo sakinio dėmenysBišplėstinė dalyvinė aplinkybė; aiškinamoji sakinio dalisCšalutinis sakinysDsujungiamojo sakinio dėmenysEišplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžioFįterpinys
A sujungiamojo sakinio dėmenysB išplėstinė dalyvinė aplinkybė; aiškinamoji sakinio dalisC šalutinis sakinysD sujungiamojo sakinio dėmenysE išplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžioF įterpinys
Kaimynė Jonikienė,[4] stambi,* tvirta moteriškė,[1] kalbėdavo plonu,* truputį spiegiančiu balsu <...>. R. L.. 1 -