Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 148

148Klausimas

Nurodykite, kurie pateiktųjų sudėtinių sakinių yra prijungiamieji, sujungiamieji ir bejungtukiai . Kuo ypatinga bejungtukių sakinių skyryba?

1. Išbalę veidai paraudo, ir širdys ėmė vėl lėčiau plakti.

2. Tarpumiškių tamsoj bolavo kelias, po kojomis šnekėjo tilto lentos.

3. Aukos, kurių pareikalaus sukilimas, veltui nenueis.

4. Autobusai neina – keliai užpustyti.

5. Aš jau nujaučiu: viena bėda – dar ne bėda.

6. Mes ir nežinojome, kad mūsų kaime tokio puikaus vyro esama.

7. Gyvenimas trumpas, bet nuobodulys jį pailgina.

8. Praėjo valanda – niekas nesirodė.

9. Kai saulė patekėjo, dirvose nebuvo matyti nė vieno akmenėlio.

10. Lietus liovėsi barbenęs į langą; lauke pro debesis švysteli saulė.