Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 84

84Klausimas

Pažymėtais skyrybos ženklais atskiriami bejungtukių sakinių dėmenys. Kas skiriama kitais skyrybos ženklais?

Ašalutinis sakinys Bkreipinys Cvienarūšės sakinio dalys Dsujungiamojo sakinio dėmenys Eišplėstinė dalyvinė aplinkybė Fišskirtiniai priedėliai Gišplėstinės pusdalyvinės aplinkybės Hišskirtiniai priedėliai Iįterpinys Jsujungiamojo sakinio dėmenys Kpraleidimas Lišplėstinis derinamasis pažyminys, einantis po pažymimojo žodžio Mbejungtukių sakinių dėmenys Nkelios aiškinamosios sakinio dalys jo gale po apibendrinamojo žodžio Osudėtinio mišriojo sakinio bejungtukiai dėmenys Pišplėstinis priedėlis, einantis po pažymimojo žodžio Qtiesioginė kalba po autoriaus žodžių

Švilpavo,1 čiulbėjo,2 krykavo miško paukščiai,* jauni žolynai vis drąsiau kišo savo lapelius iš drėgnos žemės. A. P.


1 -      2 -