Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 135

135Klausimas

Pabraukite sakinio gramatinį centrą.

Tuomet atgal riedančios bangos, pačiupusios tuos laivelius su bejėgiais žvejais, nešdavo atgal į jūros ar marių gilumą. (Bar.)