Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 103

103Klausimas

Baikite rašyti saknius.

Kad nesusitik su jais, turėjau nedelsdama sprukti iš autobuso į vis labiau temstantį miestą. (rš.)

Jiems įkandin atjojo riteriai ir pareikalavo, kad lietuviai nedels apleistų pilį, o likusieji pilėnai rengtųsi krikštui. (Bar.)

Naktį prieš karūnaciją Mindaugas vis kėlėsi iš guolio ir ėjo patikrinti sargyb. (Bar.)

Kunigaikščių bei jų šeimų gyvenimas niekados nebuvo saugus, todėl visiems šeimos nariams reikėjo būti atsarg ir pasiruošus gintis. (Bar.)

Kur Lietuvą, jis turėjo didesnių rūpesčių. (Bar.)

Yra eilėrašč, kurie atsiranda iš laisvės, ir yra eilėrašč, kurie atsiranda iš nelaisvės. (LM)

Patrikas visą amžių savo tėvui Kęstučiui liko ištikim pagalbinink ir niekados nedalyvavo jokiuose sąmoksluose prieš jį. (Bar.)

Iš visų pusių nuo kalvų ir kalvelių raiti, pėsti ir važiuoti pavieniui ir būreliais žmonės leidosi į Šventaragio slėnį atiduoti paskutin pagarb Trakų ir žemaičių kunigaikščiui. (Bar.)

Pernakvoj kryžiuočių pilyje, kitą rytą Vytautas su savo palyda išjojo į Įsrutį. (Bar.)

Jeigu būti pikt ir nelaiming, tai kam tada iš viso dalyvauti linksmame pokylyje ir gadinti kitiems nuotaiką... (rš.)

Riteriai, išsilaipinę Neries pakrantėje priešais Lukiškes, pulti Vilniaus pil (dgs.) nesiskubino. (Bar.)

Ilgai nelauk, sembai apsiginklavo ir išžėgliavo į šiaurę – Klaipėdos link. (Bar.)

Jis išsiuntė žemaičių žvalgus, kad išžvalgyt priešo pozicijas. (Bar.)

Rinkosi šeimyna pusryč. (Kat.)

Viską, atrodo, dariau teisingai, kad tik gau tinkamą rezultatą. (rš.)

Sustoj pailsėti, Doveika pasakojo, kad bulvės ne kartą esančios atgynusios žmones nuo bado. (Kat.)

Jeigu kalbė atvirai, tai man niekada nepatiko mokykla, o taip pat ir mokytis. (rš.)

Jos paprastumas šią meno rūšį padarė prieinam daugeliui. (LM)

Jeigu tai sutalpint į valandų rėmus, tai nežinia, kas dar gali atsitikti per kitas valandas. (Kat.)

Vaizdus ūkio aprašymas ir jaunikio amžių tėvų akyse padarė visai nereikšming. (pagal Kat.)