Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 114

114Klausimas

Atpažinkite pabrauktąsias sakinio dalis. 

1. Kiparisų alėja skendėjo prieblandoje. (Bar.)

2. Jo žvilgsnis buvo liūdnas. (Bar.)

3. Sniegas nuo laukų beveik nutirpo. (Bar.)

4. Netrukus įsiviešpatavo pagarbi tyla. (Bar.)

5. Visi palengva pradėjo skirstytis. (Bar.)

6. Jaunėlis buvo drąsus vaikinas. (Bar.)

7. Vandens ant pilies kalno nebuvo. (Bar.)

8. Kai kur ant rąstigalių tupėjo išsigandę ir susigūžę kiškiai. (Bar.)

9. Ledo lyčių traškesys jam atrodė baugiai. (Bar.)

10. Velnias iš juoko turėjo sprogti(Bar.)

11. Grakščios kiparisų viršūnės šovė tiesiai į pietietišką vakaro dangų. (Bar.)

12. Roma tysojo Tibro upės slėnyje. (Bar.)

13. Tas miestas buvo nuodėmingas, triukšmingas, puošnus savo rūmais, tiltais bei arkomis. (Bar.)

14. Brunono patarimai turi būti ištarti laiku. (Bar.)

15. Arčiausiai laužo sėdėjo sūduvių krivis žilais ilgais plaukais. (Bar.)

16. Pagaliau jis – teisėtas Romos imperatorius. (Bar.)

17. Jo dvasia tarsi spindėjo iš vidaus. (Bar.)

18. Visiems tai buvo suprantama ir be žodžių. (Bar.)

19. Visi pilyje krutėjo ir turėjo atlikti jiems paskirtus darbus. (Bar.)

20. Metas tarti lemtingą žodį buvo palankus. (Bar.)

21. Jaunutis buvo ištroškęs ir drebėjo lyg epušės lapas. (Bar.)

22. Lazda – tai valdžios ženklas. (Bar.)

23. Visi laukė aušros kaip gervė dienos(Bar.)

24. Buvo šventa diena. (Bar.)

25. Laukuose dirbančių nesimatė. (Bar.)

26. Tai mažybinis, maloninis žodis. (LM)

27. Hieroglifų rašto ir kaligrafijos tėvynė yra Kinija. (LM)

28. Yra įvardijamos trys būsenos – mąstymo nebuvimas, mąstymo buvimas ir būvis tarp mąstymo buvimo ir nebuvimo. (LM)

29. Spontaniškumas ir drausmė būtini taip pat. (LM)