Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Sintaksė ir skyryba / 94

94Klausimas

Atpažinkite pabrauktąsias sakinio dalis.

1. Bet šita kelionė jau per ilgai užsitęsė. (Vilim.)

2. Ši mintis mane gąsdina labiausiai. (Čern.)

3. Nepažįstamieji pro vartus į kiemą įsirioglina. (Rūt.)

4. Anądien Džiugas sukūlė jos gražiausią stiklinę. (Rūt.)

5. Atsigręžė ir krūptelėjo, susitikusi su vyriškio žvilgsniu. (Čern.)

6. Jos labai mėgo puoštis gintarais. (Bar.)

7. Jų drąsūs vyrai visados skubėdavo pagelbėti audros užkluptiems žmonėms. (Bar.)

8. Prūsai privalėjo mylėti ir garbinti tik savo dievus. (Bar.)

9. Ji suprato paukščių ir žvėrių kalbą. (Bar.)

10. Kai kas įsidrąsinęs grįžo atgal į kaimą. (Vilim.)

11. Mergaitės turėjusios baltus nuometus, o vyrukai dėvėję raudonas kelnes, žalią švarką, o ant galvos nešioję raudoną nykštuko kepurę. (Bar.)

12. Širdies kertelėje dilgčiojo nekantrumas. (Čern.)

13. Kambarys, žinoma, buvo tuščias. (Ivan.)

14. Kurį laiką stovėjau prieš veidrodį, nesiryždama eiti pas juos. (Ivan.)

15. Staiga senoji trenkia kumščiu į pagalvę – pirštinės liko nepadžiautos! (Vilim.)

16. Jis grimzdo it milžiniškas, tūkstančiais žiburių tvieskiantis laivas. (Ivan.)

17. Širdis jos šalte užšalo. (Rūt.)

18. Prūsai ir kuršiai plaukdavo į aną Baltijos jūros pusę geležies parigabenti. (Bar.)

19. Žvejai ir jų moterys mėgo verpti. (Bar.)

20. Mažame kambarėlyje atsirado moteris su kuprele, šeimininkė, – ji linkčiojo šypsodamasi. (Vilim.)

21. Paskui tauriuosius elnius atklydo medžiotojai iš šiaurės. (Bar.)

22. Prie durų stovi Paplauskienė ir apstulbusi žiūri į ją – tokie raudoni senosios veidai. (Vilim.)

23. Ji buvo neįprastai graži ir mįslinga, tarsi kokia Kamos šventyklos vaidilutė. (Ivan.)

24. Prasidėjus karui, Žemaitė išvažiavo į Ameriką rinkti aukų nukentėjusiems ir išbuvo ten keletą metų. (Vilim.)

25. Seni žmonės sako: nesidžiauk radęs, neverk pametęs. (Bar.)

26. Sembai buvo taikūs ir geros širdies. (Bar.)

27. Šis nerašytas įstatymas galiojo visiems kranto žmonėms be išimčių. (Bar.)

28. Vanduo nuo eglišakių tekėjo lyg nuo žąsies. (Bar.)

29. Žinoti dievų valią jiems buvo svarbiau už visus žemiškus reikalus. (Bar.)

30. Po šventuoju ąžuolu paaukotas baltas ožys. (Bar.)