Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Rašybos kartojimas / 59

59Klausimas

Įrašykite praleistas raides.

Ir paskelbė karalius siunčs pasiuntinius į visas žems savo dukteri jaunikio ieškoti. Karalyst po savo mirties pavess tik didžusm tinginiui. Praėjo trji metai, kol grįžo pirmasis pasiuntinys. Karalius užaugus barzdą glostydamas, tabaką uostydamas liepė pasiuntiniui pasakoti, ką mats girdėjs.
– Jūsų šviesyb,– tarė pasiuntinys,– daug kraštų perėjau, daug miestų aplanku, bet tokio tinginio nemaču, kaip Stepų Dildė.
– O kas tasai Dildė?– rūsči paklausė karalius. (Mat karali visuomt rūstūs.)
– Jūsų šviesyb, tai nepaprastas žmoglis. Radau jį trūnant pakely. Viena koj buvo įklimpusi į dumblą, o kita ant tilto bestovinti. Kai paklausu, ko jis čia lauk, jis man pasisakė jau trčias mėnuo taip stovįs, nes tingįs iš dumblo ištraukti koj.
– Geras tinginys! – patvirtino karalius ir, mostelėjs ranka, liepė savo raštininkams šią tinginyst užrašyti.