Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Rašybos kartojimas / 71

71Klausimas

Įrašykite praleistas raides (i, j, ij).

herous – herozmas, heroškas, heroka, heronis

pauti – povimas, pūvis. pūklas, paustyti

diferencaca – diferencuoti, diferencavo

archaka – archazmas, archanis, archaškas

eškoti – eškinys, paeška, eškovas,

socalinis – socalizmas, soc ologija, asocalus

naca – naconalinis, naconalizmas, naconalizuoti

patrotas – patrotizmas, patrotinis

baurus – baurėtis, baurastis, bauroti, baurėtis, paburti

specalus – specalistas, specalizuoti, specalybė

spauti, spovė, spūvis, spaudyti