Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 12

12Klausimas

Kurios iš pažymėtųjų formų yra sangrąžinės?

Staiga ant žemaičių, suvirtusių į bažnyčią, aukštybių vėl pasipylė strėlių kruša. Tai buvo latgalių šauliai, įsitaisę po pat skliautais, prie šaudymo angų, ant tvirtai suręsto medinio tiltelio, puslankiu juosiančio skliautą. Tie žemaičių kariai, kurie nesuskubo sprukti į bažnyčios pasienį ir įsimaišyti tarp susigrūdusių latgalių, krito ant grindų greta tik nukautų krikščionių, į kaklą ar krūtinę kliudyti arbaleto strėlių. Kiti ėmė šaudyti lankų, mėgindami nukauti aukštybėse įsitaisiusius gynėjus, bet juos saugiai dengė storos medinės tiltelio lentos. akimirką ne vienas žemaičių karys mintyse keikė savo amatininkus, vis dar neišmokusius dirbdinti arbaletų, ir savo vadus, neįvertinusius šio vokiško ginklo pranašumų. (R.Marč.)