Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 24

24Klausimas

Pažymėkite asmenuojamąsias veiksmažodžių formas.

Gedvydas pasilenkė ir, meiliai apglėbęs, užsikėlė sau ant kelių mažytę, neseniai praregėjusią ir vaikščioti pradėjusią kalaitę. Viena kalaitės galvytės pusė buvo balta, kita juoda vienintelė visos vados šitaip paženklinta. Švelniai glostinėjo gyvūnėlį, šypsojosi stebėdamas, kaip kiti jos broliukai ir sesutės aštriais nagučiais kabinasi į jo kelnes, mėgina užsiropšti ant kelių, griuvinėja, <...> vėl lipa vieni kitiems per galvas, plonais pavydžiais balseliais loja ant savo margaspalvės sesytės. (R. Marč.)