Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Morfologija / 30

30Klausimas

Pažymėkite būtojo kartinio laiko veiksmažodžių formas.

Tačiau Petras perėjo į puolimą. Pasinaudodamas eiline švente, penkiasdešimtadieniu po Velykų, ir tuo, kad į Jeruzalę privažiavo maldininkų, jis pamokslavo, šaukė gelbėtis, nes Paskutiniojo teismo diena arti, pasakojo apie Jėzaus nukryžiavimą ir prisikėlimą mirusiųjų. Per šventę Petras įtikino ir pakrikštijo tris tūkstančius žmonių. Judėjoje, Mažojoje Azijoje, Šiaurės Afrikoje naująjį tikėjimą ėmė platinti ir kiti apaštalai, jau įgiję vardą krikščionys, Kristaus šalininkai. (A. Ček.)