Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Leksika / 2

2Klausimas

Pažymėkite būdvardžio „greitas“ sinonimus.

1. Greitas
2. Našus
3. Puikus
4. Eiklus
5. Trapus
6. Lakus
7. Ristas
8. Riestas
9. Rūstus
10. Skrajus