Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9-10
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Kirčiavimas / 15

15Klausimas

Raskite tekste ir pažymėkite dviskiemenių ir daugiaskiemenių žodžių formas, kurių kirčiuotas antrasis ir tolesnis nuo galo skiemuo. 

Lietuvos istorija XV–XVI a. tai Vilniaus istorija. Toks teiginys gali atrodyti pernelyg radikalus, tačiau jei lokalizuotume epochos procesus, paaiškėtų, kad beveik visų ištakos Vilniuje. čia valdė Vytautas ir kiti didieji kunigaikščiai, čia impulsai politikos ir ūkio permainoms, čia radosi beveik visi kultūros reiškiniai raštijos paminklai, katalikybės ir reformacijos sąjūdžiai, gotikos ir renesanso architektūra, tik Vilniuje mūro siena apjuosė bent dalies mūrinį miestą. Vilnius Lietuvos sostinė, todėl čia ir koncentravosi Lietuvoje vykstantys procesai. Alfredas Bumblauskas