Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12
Atgal į sąrašą

Atgal į sąrašą Pranešti apie klaidą T Antanas Baranauskas / Mąstyk ir kurk / 1

1Klausimas

Atlikite užduotis. Antanas Baranauskas

Perskaitykite ištrauką iš 1853 m. A. Baranausko dienoraščio, kurioje jis savikritiškai vertina savo kūrybinius polinkius ir galimybes. (Nepamirškite, kad tuo metu A. Baranauskas daugiausia bandė eiliuoti negimtąja, lenkų kalba.) Pasvarstykite, kaip aštuoniolikmetis jaunuolis suvokė, ką reiškia būti poetu.

...Bet pasilikau tokiame bučiuje [bučius – iš vytelių pintas krepšys žuvims gaudyti; perkeltine prasme – spąstai, aklavietė] ir tokiomis grandinėmis apkaltas, kad jokiu būdu neįstengiau ištrūkti,- tai yra valstybės lėšomis išlaikomoje mokykloje (...). Ir pasilikau poetu nemokša; poetu, nes giliausia esmė ir kažkoks nesuprantamas jausmas nepaliaujamai liepsnoja kaip koks gaisras, tasai pasaulis rodosi laimės šventovė, o iš tikrųjų, atmetus bet kokią Visagalio Dievo įtaką ir slėpiningus Sutvėrėjo planus bei kūrinius, tiktai dulkių sauja. Nemokša, nes jokiu būdu, jokiu posakiu ir rpiemone nesugebu išaiškinti savo jausmo, nesurandu tokių žodžių, palyginimų, kuriuose būtų tiek jėgos sielos būsenai išreikšti.